ENVASOS DE CERÀMICA

Terrina (005) | ø100mm · I30mm · e150ml

Terrina de 10 cm de diàmetre plana amb una capacitat d'uns 150 ml

Acabats